nov
13
2018

De mobiliteit van morgen: zijn we klaar voor een paradigmawissel?

De transitie in mobiliteit vergt een nieuwe, overkoepelende visie. Een multidimensionele aanpak is dringend aan de orde. Het nieuwe Standpunt van de KVAB pleit voor open governance, open data en een knooppuntenstrategie voor gedeelde mobiliteit.

okt
19
2018

Erasmushuis

Bezoek aan het Erasmushuis in Anderlecht.

Erasmus verbleef vijf maanden in dit gotisch huis (1450-1515). Vandaag herbergt het museum een verzameling schilderijen (Holbein, Bosch, Metsys), een bibliotheek met een rijke verzameling oude drukken en een filosofische tuin. 

sep
27
2018

Opslag, flexibiliteit en vraagsturing: klaar voor flexibele elektriciteitstarieven

Door het toenemend aanbod van hernieuwbare energiebronnen staat de huidige elektriciteitsmarkt voor grote uitdagingen, waarbij de vraag naar elektriciteit sterk zal groeien. Opslag van elektriciteit, flexibiliteit, vraagsturing en digitalisering kunnen zorgen voor een optimaal gebruik van onze netinfrastructuur. Zij zullen eveneens zorgen voor een verbetering tussen vraag en aanbod en voor een hogere toegevoegde waarde van ons energiesysteem. Lokale flexibiliteit, waarbij de consument de geproduceerde energie zelf kan opslaan en gekoppeld aan flexibele elektriciteitstarieven minder afhankelijk wordt  van het netwerk, kan...

sep
26
2018

Kunst en Wetenschap in Symbiose

Kunstenaars en wetenschappers gingen samen aan de slag - duik mee in hun creatieproces.

sep
20
2018

Bruegel. Unseen masterpieces

Bezoek aan de tentoonstelling die de verborgen geheimen van de kunstwerken van Pieter Bruegel de Oude onthult.

sep
12
2018

Joseph Plateau en de doorwerking van beelden

Da Vincilezing door Christine Iserentant.

jun
26
2018
E

Future of Food in Flanders

This symposium concludes the 2018 KVAB Thinkers' Programme on Food. Margaret Bath (EIT Food) and Tiny van Boekel (Wageningen University) were asked to investigate the Flemish food chain. They have done this by visiting CEOs, researchers, NGOs and policymakers and confronting their findings with global trends in food production. This resulted on the one hand in the conclusion that these global trends are definitely applicable to Flanders, but on the other hand that there are also specific Flemish aspects to...

jun
20
2018
jun
8
2018

Vlaanderen en internationale wetenschappelijke onderzoeksinfrastructuren

Dankzij internationale wetenschappelijke onderzoeksinfrastructuren krijgen Vlaamse onderzoekers de kans om internationaal toonaangevend te zijn in wetenschappelijke en technologische spitsdomeinen.
Debat met historische terugblik & kritische vooruitblik: hoe organiseren we deze samenwerking in Vlaanderen, België en Europa?

Dankzij internationale samenwerkingen rond gemeenschappelijke grote onderzoeksinfrastructuren is Europa vandaag wereldleider in verschillende basiswetenschappen. De samenwerkingsverbanden zijn soms gestart nog vóór stappen werden gezet naar economische en politieke eenmaking van Europa. Wat kunnen we leren van de pioniers uit de geschiedenis? Deze vraag...

mei
26
2018

Lentevergadering Mechelen

De Lentevergadering voor leden van de KVAB vond plaats in Mechelen op zaterdag 26 mei 2018.

mei
25
2018

Ggo's anno 2018

Een van de grootste uitdagingen in de 21ste eeuw is het op een meer duurzame wijze voeden van een nog steeds groeiende wereldbevolking. Ggo-technologie wordt in deze context vaak genoemd, vreemd genoeg enerzijds als deel van de oplossing maar anderzijds ook als obstakel dat een oplossing in de weg staat. De reden voor deze tegenstelling is dat de discussie meestal over andere elementen gaat dan de ggo’s zelf. Ze gaat bijvoorbeeld over monoculturen, herbicidengebruik of over negatieve gevolgen van de...

mei
23
2018

Fernand Léger, Schoonheid alom

Bezoek aan een tentoonstelling over een van de bekendste moderne kunstenaars, en een gepassioneerde observator van een bruisende eeuw: Fernand Léger. 

mei
16
2018

Ooit was ik een mens

De laatste dag van de Lentecyclus zoomt in op transhumanisme in relatie tot de menswetenschappen en de kunsten.

mei
2
2018

De robo sapiens

De tweede dag van de Lentecyclus heeft als thema: de technische maakbaarheid van de mens. 

apr
25
2018

De genetisch gewijzigde sapiens

De eerste dag van de Lentecyclus zoomt in op de biologische maakbaarheid van de mens.

apr
17
2018
E

Workshop: Privacy, healthcare and data science

The internet, big data and social networks have changed our everyday lives and much more is to come. The possibilities are endless but what threats to our privacy lurk in the digital world around us? How should data science be applied to sensitive health-related information?

On May 25, 2018 the General Data Protection Regulation GDPR that will  become active in the entire EU, and this has rightfully focussed the attention on our privacy. A solid understanding of the problems, issues,...

apr
16
2018

Artificiële intelligentie: Naar een vierde industriële revolutie?

Artificiële Intelligentie (AI) zit wereldwijd in de lift. Dankzij betere algoritmen, meer computerkracht en meer data, is het nu mogelijk om allerlei toepassingen te bouwen in heel wat domeinen van menselijke activiteit: van geneeskunde tot administratie, van autonome wagens tot intelligente zoekmachines voor het web. Hierdoor is een soort goudkoorts ontstaan, vooral in Amerika en China, waarbij bestaande ondernemingen, maar ook nieuwe start-ups, op grote schaal investeren. Er ontstaat een nieuwe industrie met mogelijkerwijze een grote maatschappelijke impact.

Het nieuwe KVAB...

apr
13
2018

Pompei, the immortal city

Bezoek aan een tentoonstelling over de verwoesting van Pompeii.

mrt
24
2018

AMVK in M HKA

Bezoek aan de tentoonstelling AMVK van Anne-Mie van Kerckhoven in het M HKA samen met de Klasse Kunsten.

mrt
21
2018

Bouwen met Natuur & Aquapunctuur

Naar een klimaatbestendig en waterveilig Vlaanderen. Da Vincilezing door Ronald Waterman