BARBARA BAERT

Klasse: Kunsten

Sinds: 19/6/2013

Lidmaatschap: Gewoon lid

Functies:

  • Lid van de Klasse Kunsten (KVAB)
  • Lid van de onderzoeksgroep Kunstwetenschappen van de Faculteit Letteren (KU Leuven)


kunstwetenschapster


Activiteit: kunstwetenschapster

Ordes: Commandeur in de Leopoldsorde (KB 13 juli 2017)

Opleiding: Katholieke Universiteit Leuven